Home > Publication

[vc_row][vc_column width=”1/4″][TS-VCSC-Image-Adipoli image=”492″ attribute_alt=”false” image_responsive=”true” image_width_percent=”100″ image_width=”300″ image_height=”200″ image_height_r=”height: 100%;” image_position=”ts-imagefloat-left” adipoli_start=”grayscale” adipoli_hover=”normal” adipoli_handle_show=”false” adipoli_handle_color=”#0094ff” link_apply=”true” link_url=”http://foundationpfd.org/wp-content/uploads/2014/06/Studimi-i-Kapaciteteve-dhe-Nevojave_Kequshqyerja_UNICEF.pdf” link_target=”_parent” tooltip_css=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]VLERESIM ME PJESEMARRJE I KAPACITETEVE DHE NEVOJAVE TË PARTNERËVE KRYESORË LOKALË DHE KOMUNITETEVE TE SYNYARA

(Për të Hartuar, Zbatuar dhe Monitoruar Ndërhyrjet për Sigurimin e Ushqimit dhe të Ushqyerit; Për të Identifikuar Ndërhyrjet me Bazë Komunitare)

View the publication[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][TS-VCSC-Image-Adipoli image=”483″ attribute_alt=”false” image_responsive=”true” image_width_percent=”100″ image_width=”300″ image_height=”200″ image_height_r=”height: 100%;” image_position=”ts-imagefloat-left” adipoli_start=”grayscale” adipoli_hover=”normal” adipoli_handle_show=”false” adipoli_handle_color=”#0094ff” link_apply=”true” link_url=”http://foundationpfd.org/wp-content/uploads/2014/06/MANUALE-DI-GESTIONE-montenegrino-11.pdf” link_target=”_parent” tooltip_css=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]PRIRUČNIK ZA UPRAVLJANJE
PRIKUPLJANJA OTPADA

View the publication[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_text_separator title=”BWS-Project” title_align=”separator_align_center” style=”one” element_type=”div”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][TS-VCSC-Image-Adipoli image=”480″ attribute_alt=”false” image_responsive=”true” image_width_percent=”100″ image_width=”300″ image_height=”200″ image_height_r=”height: 100%;” image_position=”ts-imagefloat-left” adipoli_start=”grayscale” adipoli_hover=”normal” adipoli_handle_show=”false” adipoli_handle_color=”#0094ff” link_apply=”true” link_url=”http://foundationpfd.org/wp-content/uploads/2014/06/BWS_Manuale-buone-prassi_MONTENEGRINO.pdf” link_target=”_parent” tooltip_css=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]PRIRUČNIK ZA DOBRU PRAKSU
Praktični vodič za postupanje sa otpadom

View the publication[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][TS-VCSC-Image-Adipoli image=”481″ attribute_alt=”false” image_responsive=”true” image_width_percent=”100″ image_width=”300″ image_height=”200″ image_height_r=”height: 100%;” image_position=”ts-imagefloat-left” adipoli_start=”grayscale” adipoli_hover=”normal” adipoli_handle_show=”false” adipoli_handle_color=”#0094ff” link_apply=”true” link_url=”http://foundationpfd.org/wp-content/uploads/2014/06/BWS_Manuale-di-buone-prassi_INGLESE.pdf” link_target=”_parent” tooltip_css=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]HANDBOOK OF GOOD PRACTICES
PRACTICAL GUIDELINES FOR WASTE MANAGEMENT

View the publication[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][TS-VCSC-Image-Adipoli image=”485″ attribute_alt=”false” image_responsive=”true” image_width_percent=”100″ image_width=”300″ image_height=”200″ image_height_r=”height: 100%;” image_position=”ts-imagefloat-left” adipoli_start=”grayscale” adipoli_hover=”normal” adipoli_handle_show=”false” adipoli_handle_color=”#0094ff” link_apply=”true” link_url=”http://foundationpfd.org/wp-content/uploads/2014/06/BWS_Manuale-buone-prassi_ITALIANO-2.pdf” link_target=”_parent” tooltip_css=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]MANUALE DELLE BUONE PRATICHE
GUIDA PRATICA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

View the publication[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][TS-VCSC-Image-Adipoli image=”487″ attribute_alt=”false” image_responsive=”true” image_width_percent=”100″ image_width=”300″ image_height=”200″ image_height_r=”height: 100%;” image_position=”ts-imagefloat-left” adipoli_start=”grayscale” adipoli_hover=”normal” adipoli_handle_show=”false” adipoli_handle_color=”#0094ff” link_apply=”true” link_url=”http://foundationpfd.org/wp-content/uploads/2014/06/BWS_Manuale-Buone-Prassi_ALBANESE-3.pdf” link_target=”_parent” tooltip_css=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]MANUALI I PRAKTIKAVE TE MIRA
UDHËRRËFYES PRAKTIK PËR MENAXHIMIN E MBETJEVE

View the publication[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][TS-VCSC-Image-Adipoli image=”490″ attribute_alt=”false” image_responsive=”true” image_width_percent=”100″ image_width=”300″ image_height=”200″ image_height_r=”height: 100%;” image_position=”ts-imagefloat-left” adipoli_start=”grayscale” adipoli_hover=”normal” adipoli_handle_show=”false” adipoli_handle_color=”#0094ff” link_apply=”true” link_url=”http://foundationpfd.org/wp-content/uploads/2014/06/BWS_TalesBook_web_version.pdf” link_target=”_parent” tooltip_css=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]TALES, COMPETITION WINNING TALES

BWS – Building Waste Sustainability

View the publication[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][TS-VCSC-Image-Adipoli image=”510″ attribute_alt=”false” image_responsive=”true” image_width_percent=”100″ image_width=”300″ image_height=”200″ image_height_r=”height: 100%;” image_position=”ts-imagefloat-left” adipoli_start=”grayscale” adipoli_hover=”normal” adipoli_handle_show=”false” adipoli_handle_color=”#0094ff” link_apply=”true” link_url=”http://foundationpfd.org/wp-content/uploads/2014/06/BWS_Glossario-ALBANESE.pdf” link_target=”_parent” tooltip_css=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]MBLEDHJA E DIFERENCUAR E MBETURINAVE DERË MË DERË

View the publication[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][TS-VCSC-Image-Adipoli image=”511″ attribute_alt=”false” image_responsive=”true” image_width_percent=”100″ image_width=”300″ image_height=”200″ image_height_r=”height: 100%;” image_position=”ts-imagefloat-left” adipoli_start=”grayscale” adipoli_hover=”normal” adipoli_handle_show=”false” adipoli_handle_color=”#0094ff” link_apply=”true” link_url=”http://foundationpfd.org/wp-content/uploads/2014/06/BWS_Glossario-INGLESE.pdf” link_target=”_parent” tooltip_css=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]DOOR-TO-DOOR SEPARATE WASTE COLLECTION

View the publication[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][TS-VCSC-Image-Adipoli image=”512″ attribute_alt=”false” image_responsive=”true” image_width_percent=”100″ image_width=”300″ image_height=”200″ image_height_r=”height: 100%;” image_position=”ts-imagefloat-left” adipoli_start=”grayscale” adipoli_hover=”normal” adipoli_handle_show=”false” adipoli_handle_color=”#0094ff” link_apply=”true” link_url=”http://foundationpfd.org/wp-content/uploads/2014/06/BWS_Glossario-ITALIANO.pdf” link_target=”_parent” tooltip_css=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

View the publication[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][TS-VCSC-Image-Adipoli image=”513″ attribute_alt=”false” image_responsive=”true” image_width_percent=”100″ image_width=”300″ image_height=”200″ image_height_r=”height: 100%;” image_position=”ts-imagefloat-left” adipoli_start=”grayscale” adipoli_hover=”normal” adipoli_handle_show=”false” adipoli_handle_color=”#0094ff” link_apply=”true” link_url=”http://foundationpfd.org/wp-content/uploads/2014/06/BWS_Glossario-MONTENEGRINO.pdf” link_target=”_parent” tooltip_css=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]DIFERENCIJALNO PRIKUPLJANJE OD VRATA DO VRATA

View the publication[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_text_separator title=”Renovabis_Sapa-Project” title_align=”separator_align_center” style=”one” element_type=”div”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][TS-VCSC-Image-Adipoli image=”494″ attribute_alt=”false” image_responsive=”true” image_width_percent=”100″ image_width=”300″ image_height=”200″ image_height_r=”height: 100%;” image_position=”ts-imagefloat-left” adipoli_start=”grayscale” adipoli_hover=”normal” adipoli_handle_show=”false” adipoli_handle_color=”#0094ff” link_apply=”true” link_url=”http://foundationpfd.org/wp-content/uploads/2014/06/RENOVABIS_SAPA_Manuali-kooperimi-final.pdf” link_target=”_parent” tooltip_css=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]“Edukim për Zhvillim në Zonën e Zadrimës” AL017684

Kooperimi mes Fermereve, Element kyç për zhvillim

View the publication[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][TS-VCSC-Image-Adipoli image=”496″ attribute_alt=”false” image_responsive=”true” image_width_percent=”100″ image_width=”300″ image_height=”200″ image_height_r=”height: 100%;” image_position=”ts-imagefloat-left” adipoli_start=”grayscale” adipoli_hover=”normal” adipoli_handle_show=”false” adipoli_handle_color=”#0094ff” link_apply=”true” link_url=”http://foundationpfd.org/wp-content/uploads/2014/06/RENOVABIS_SAPA_Manuali-marketing-final.pdf” link_target=”_parent” tooltip_css=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]“Edukim për Zhvillim në Zonën e Zadrimës” AL017684

BAZAT PËR ORGANIZIMIN E MARKETIMIT TË PRODUKEVE

View the publication[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][TS-VCSC-Image-Adipoli image=”498″ attribute_alt=”false” image_responsive=”true” image_width_percent=”100″ image_width=”300″ image_height=”200″ image_height_r=”height: 100%;” image_position=”ts-imagefloat-left” adipoli_start=”grayscale” adipoli_hover=”normal” adipoli_handle_show=”false” adipoli_handle_color=”#0094ff” link_apply=”true” link_url=”http://foundationpfd.org/wp-content/uploads/2014/06/RENOVABIS_SAPA_Mbrojtja-e-bimeve-final.pdf” link_target=”_parent” tooltip_css=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]“Edukim për Zhvillim në Zonën e Zadrimës” AL017684

“Pse dhe si duhet t’i mbrojme bimet nga parazitet” (Udhëzues Praktik për Fermerët)

View the publication[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_text_separator title=”Flyer-Poster” title_align=”separator_align_center” style=”one” element_type=”div”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][TS-VCSC-Image-Adipoli image=”501″ attribute_alt=”false” image_responsive=”true” image_width_percent=”100″ image_width=”300″ image_height=”200″ image_height_r=”height: 100%;” image_position=”ts-imagefloat-center” adipoli_start=”grayscale” adipoli_hover=”normal” adipoli_handle_show=”false” adipoli_handle_color=”#0094ff” link_apply=”true” link_url=”http://foundationpfd.org/wp-content/uploads/2014/06/FlyerBWSrear.pdf” link_target=”_parent” tooltip_css=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][TS-VCSC-Image-Adipoli image=”502″ attribute_alt=”false” image_responsive=”true” image_width_percent=”100″ image_width=”300″ image_height=”200″ image_height_r=”height: 100%;” image_position=”ts-imagefloat-center” adipoli_start=”grayscale” adipoli_hover=”normal” adipoli_handle_show=”false” adipoli_handle_color=”#0094ff” link_apply=”true” link_url=”http://foundationpfd.org/wp-content/uploads/2014/06/FlyerBWSfront.pdf” link_target=”_parent” tooltip_css=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][TS-VCSC-Image-Adipoli image=”503″ attribute_alt=”false” image_responsive=”true” image_width_percent=”100″ image_width=”300″ image_height=”200″ image_height_r=”height: 100%;” image_position=”ts-imagefloat-center” adipoli_start=”grayscale” adipoli_hover=”normal” adipoli_handle_show=”false” adipoli_handle_color=”#0094ff” link_apply=”true” link_url=”http://foundationpfd.org/wp-content/uploads/2014/06/BWS_totem.pdf” link_target=”_parent” tooltip_css=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″][/vc_column][vc_column width=”1/4″][TS-VCSC-Image-Adipoli image=”504″ attribute_alt=”false” image_responsive=”true” image_width_percent=”100″ image_width=”300″ image_height=”200″ image_height_r=”height: 100%;” image_position=”ts-imagefloat-center” adipoli_start=”grayscale” adipoli_hover=”normal” adipoli_handle_show=”false” adipoli_handle_color=”#0094ff” link_apply=”true” link_url=”http://foundationpfd.org/wp-content/uploads/2014/06/BWS_Poster_Inglese.pdf” link_target=”_parent” tooltip_css=”false” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]

Do you want massive traffic?
Dignissim enim porta aliquam nisi pellentesque. Pulvinar rhoncus magnis turpis sit odio pid pulvinar mattis integer aliquam!
 • Goblinus globalus fantumo tubus dia montes
 • Scelerisque cursus dignissim lopatico vutario
 • Montes vutario lacus quis preambul den lacus
 • Leftomato denitro oculus softam lorum quis
 • Spiratio dodenus christmas gulleria tix digit
 • Dualo fitemus lacus quis preambul pat turtulis
* we never share your e-mail with third parties.
COMPANY NAME
221, Mount Olimpus, Rheasilvia, Mars,
Solar System, Milky Way Galaxy
+1 (999) 123-45-67
Thank You. We will contact you as soon as possible.
Do you want more traffic?
Dignissim enim porta aliquam nisi pellentesque. Pulvinar rhoncus magnis turpis sit odio pid pulvinar mattis integer aliquam!
 • Goblinus globalus fantumo tubus dia montes
 • Scelerisque cursus dignissim lopatico vutario
 • Montes vutario lacus quis preambul den lacus
 • Leftomato denitro oculus softam lorum quis
 • Spiratio dodenus christmas gulleria tix digit
 • Dualo fitemus lacus quis preambul pat turtulis
 • Scelerisque cursus dignissim lopatico vutario
 • Montes vutario lacus quis preambul den lacus
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER AND START INCREASING YOUR PROFITS NOW!
* we never share your e-mail with third parties.
SUBSCRIBE TO NEWSLETTER
Turpis dis amet adipiscing hac montes odio ac velit? Porta, non rhoncus vut, vel, et adipiscing magna pulvinar adipiscing est adipiscing urna. Dignissim rhoncus scelerisque pulvinar?
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Imh0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvajhsU2NITzJtTTAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
All rights reserved © Company Name, 2014
CONTACT US
COMPANY NAME
221, Mount Olimpus, Rheasilvia, Mars
Solar System, Milky Way Galaxy
+1 (999) 999-99-99
Thank You. We will contact you as soon as possible.
Macbook Pro
* Intel Core i7 (3.8GHz, 6MB cache)
* Retina Display (2880 x 1880 px)
* NVIDIA GeForce GT 750M (Iris)
* 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 4.0
* Thunderbolt 2 (up to 20Gb/s)
* Faster All-Flash Storage (X1)
* Long Lasting Battery (9 hours)
Ivan Churakov, developer
Tel.:
Fax:
E-mail:
Website:
+1 (800) 800-1234, +1 (800) 123-4567
+1 (800) 800-1234 (ext. 1234)
ivan.churakov@domain.tld
http://halfdata.com/
My CodeCanyon Portfolio
Banner Manager Pro - CodeCanyon Item for Sale
Coming Soon and Maintenance Mode - CodeCanyon Item for Sale
Code Shop - CodeCanyon Item for Sale
Keyword Tooltips - CodeCanyon Item for Sale
Subscribe & Download - CodeCanyon Item for Sale
"A placerat mauris placerat et penatibus porta aliquet sed dapibus, pulvinar urna cum aliquet arcu lectus sed tortor aliquet sed dapibus."
John Doe, Astronomer
Bubble Company Inc. © 2011-2014
SUBSCRIBE TO NEWSLETTER
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Ii8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL2VtYmVkL3NCV1BDdmR2OEJrP2F1dG9wbGF5PTEiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
ENJOY AURORA BOREALIS
SUBSCRIBE TO NEWSLETTER
Do you want more traffic?
Dignissim enim porta aliquam nisi pellentesque. Pulvinar rhoncus magnis turpis sit odio pid pulvinar mattis integer aliquam!
 • Goblinus globalus fantumo tubus dia
 • Scelerisque cursus dignissim lopatico
 • Montes vutario lacus quis preambul
 • Leftomato denitro oculus softam lorum
 • Spiratio dodenus christmas gulleria tix
 • Dualo fitemus lacus quis preambul bela
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Imh0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvajhsU2NITzJtTTAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
* we never share your details with third parties.
Do you want massive traffic?
Scelerisque augue ac hac, aliquet, nascetur turpis. Augue diam phasellus odio lorem integer, aliquam aliquam sociis nisi adipiscing hacac.
 • Goblinus globalus fantumo tubus dia
 • Scelerisque cursus dignissim lopatico
 • Montes vutario lacus quis preambul
 • Leftomato denitro oculus softam lorum
 • Spiratio dodenus christmas gulleria tix
 • Dualo fitemus lacus quis preambul bela
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Imh0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvajhsU2NITzJtTTAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
* we never share your details with third parties.